Ekonomikos dienraštis pasirašytas straipsnis: Išsamus dabartinės ekonominės padėties dialektinis vaizdas

Nuo šių metų kovo sudėtinga ir besikeičianti tarptautinė situacija bei naujos koronarinės pneumonijos epidemijos peripetijos sudėjo netikėtus veiksnius, kurie padarė didelę įtaką gerai atsigaunančiai Kinijos ekonomikai, o spaudimas smukimui pritraukė daug dėmesį.Neseniai generalinis sekretorius Xi Jinping pirmininkavo BPK Centrinio komiteto Politinio biuro posėdyje, kurio tikslas buvo išanalizuoti ir ištirti esamą situaciją ir ekonominį darbą, remiantis bendra situacija, suvokiant bendrą tendenciją, pabrėždamas, kad epidemijai reikia užkirsti kelią, ekonomika turi būti stabilizuota, o plėtra – saugi.

Vadovaujanti reikšmė
Paspartinti naujo vystymosi modelio kūrimą, sukurti stiprią ir atsparią nacionalinio ekonomikos ciklo sistemą ir reikalauti išplėsti aukšto lygio atsivėrimą išoriniam pasauliui.Tarp jų – ne tik plėtros samprata, bet ir akcentuojama metodika, kuri turi didelę orientacinę reikšmę, kad galėtume moksliškai įvertinti situaciją, visapusiškai suvokti bendrą situaciją, stiprinti pasitikėjimą, įveikti sunkumus, pasiekti aukštos kokybės ekonominę padėtį. plėtra.

Planavimo privalumai
Kas moka planuoti, toli nueina, o praktiškiems sekasi.Turime ne tik moksliškai ir racionaliai atpažinti esamą ekonominę situaciją, suvokti ir reaguoti į trumpalaikių svyravimų poveikį, susidoroti su sunkumais ir spaudimu bei juos spręsti, bet ir per ilgesnį laiką suprasti Kinijos ekonomikos vidinius dėsnius ir bendras tendencijas. laikotarpiu, ir suvokti Kinijos ekonomikos potencialą, atsparumą, pasitikėjimą ir ištvermę, kad išlaikytumėte ramybę, aktyviai reaguotumėte, ramiai ir ramiai visapusiškai gilintumėte reformas, skatintumėte visapusį atsivėrimą, nepaliaujamai. gerai savo reikalus ir tvirtai suvokti plėtros iniciatyvą.

Integruota pramoninė sistema
Brandžios investicijos paprastai siekia ilgalaikės stabilios grąžos.Užsienio investicijoms į Kinijos rinką „ilgalaikis“ atsispindi tuo, kad kad ir kaip keistųsi tarptautinė situacija, Kinijos pasiryžimas plėsti aukštą atsivėrimo lygį nepasikeis, nepasikeis ir jos noras suteikti daugiau rinkos. galimybes, investavimo galimybes ir augimo galimybes pasauliui;„Stabilumą“ atspindi visos mano šalies pramonės sistemos, tobulos infrastruktūros ir itin didelės rinkos privalumai, kurie vis dar yra labai patrauklūs.Užsienio kapitalo „antsvoris“ yra solidus „like“ Kinijos rinkos potencialui ir ekonomikos perspektyvoms.

Nuosprendis ir kontrolė
Per užsienio investicijų langą matėme vidutinės trukmės ir ilgalaikius lūkesčius ir pasitikėjimą, tačiau taip pat turime susidoroti su dabartiniu spaudimu ir sunkumais.Norint pažvelgti į situaciją ir pažvelgti į situaciją, būtina atskirti tolygų šalies ūkio veiklos atsigavimą nuo šių metų sausio iki vasario nuo padėties nuo kovo mėnesio, kitaip tai gali trukdyti mūsų vertinimui ir suvokimui apie realią padėtį ekonominės veiklos tendencijos, galimybės ir iššūkiai.


Paskelbimo laikas: 2022-06-16